സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്. ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലത് . നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത്‌ എന്തിനു ദു:ഖിക്കുന്നു? നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നീ കൊണ്ടുവന്നതാണോ? നശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും നീ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? നീ നേടിയതെല്ലാം നിനക്ക്‌ ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നു നേടിയതാണ്. ഇന്നു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ മറ്റാരുടേതോ ആയിരുന്നു. നാളെ അതു മറ്റാരുടേതോ ആകും. മാറ്റം പ്രകൃതിനിയമം ആണ്.

Sunday, 31 January 2016

കാത്തിരിപ്പ്

ഉണര്‍ന്നുദയ സൂര്യാംശുതന്‍ കിരണ സ്പര്‍ശത്താല്‍
മിഴികള്‍ തുറന്നു ഞാന്‍ നോക്കിമെല്ലെ.
അകലെയായ് മായുമെന്‍ അര്‍ദ്ധമാം സ്വപ്നത്തിന്‍
പൊരുളറിയാതെ ഞാന്‍ നിന്നീടവേ.
കണ്ണില്‍ പ്രതീക്ഷതന്‍ നനവിന്‍ ഒരുകണം
അറിയാതെയെങ്ങോ അടര്‍ന്നിടുന്നു.
ഇലകള്‍ പൊഴിയുമെന്‍ വിജനമാം വീഥിയില്‍,
നിന്‍റെ കാലൊച്ചക്കു കാതോര്‍ത്തുഞാന്‍.
ഋതുക്കള്‍ മാറുന്നു കാലം കൊഴിയുന്നു,
ഉദയാസ്തമയങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നിടുന്നു.
ഒരു വാക്കുമൊഴിയാതെ നീ വിടപറഞ്ഞൊ-
രാല്‍മരച്ചോട്ടിലിന്നും ഞാന്‍ കാത്തുനില്‍പ്പു.
മിടിക്കുമെന്‍ ഹൃദയതാളത്തിലെങ്ങോ
പതിഞ്ഞൊരു ഗാനം ഒഴുകിടുന്നു.
ഇത് വെറും വാക്കല്ല പൊയ്കഥയുമല്ല,
കൂരിരുള്‍ തേടും പ്രകാശമല്ല.
എന്നിലമരാതെ ജ്വലിച്ചിടും അഗ്നിയാണ്,
എന്‍റെ ജീവന്‍റെ സത്യമാം പ്രണയമാണ്.
പറയുവാനേറെയുണ്ടായിരുന്നെനിക്കന്ന്,
പറയുവാനാകാതെ ഞാനുഴറിനിന്നു.
അകലുമെന്നറിവോടെ അരികത്തായെത്തവേ
മൌനത്തിന്‍ മുഖപടം ഞാനണിഞ്ഞു.
വാചാലമായൊരെന്‍ മിഴികളില്‍ മിന്നുമെന്‍
വാക്കുകള്‍ നീയറിയുവാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിച്ചു.
എന്നിട്ടുമെന്നെയും എന്നിലെ സത്യവും
അറിയാതെ നിയെന്നെയകന്നുപോയി.
ഇനിയും അപൂര്‍ണമാം എന്നുടെ സ്വപ്നവും
എന്നിലെ പ്രതീക്ഷയും ബാക്കിനില്‍ക്കേ,
തീരാത്തൊരെന്‍ ഹൃദയാക്ഷരങ്ങളിലെന്നും
തേടുന്നു നിന്നെ ഞാനൊരേകാകിയായ്....

No comments:

Post a Comment